Over CNC machines

CNCmachines zijn in de metaalindustrie ontwikkeld in de jaren 50, om aan de grote vraag naar seriematig geproduceerde onderdelen te kunnen voldoen. De eerste machines waren uitgerust met een ponsband, met daarin allemaal gaatjes, waarin de bewegingen van de machine geprogrammeerd werden. Later werd dit vervangen voor cassettebandjes.

 

De eerste ‘sturingen’ van deze machines werden Numeriek Control (NC) sturingen genoemd. End jaren 60 kwamen de eerste computer besturingen, vanaf dat moment zijn deze machines ook Computer Numeriek Control (CNC) bestuurde machines genoemd. Hiermee werden draaibanken en freesbanken mee uitgerust.

Vooral in de metaal, waar nauwkeurigheid en seriematig produceren heel belangrijk zijn, heeft dit een enorme vlucht genomen. Zo worden tegenwoordig alle onderdelen voor machines en motoren met behulp van CNC machines geproduceerd.

In de houtbewerking hebben CNCmachines in de jaren 80 hun intrede gedaan. Hierbij waren de eerste houtbewerkings CNCmachines in feite niets anders dan doorontwikkelde metaalbewerkings machines, waarbij de snelheden en afmetingen werden aangepast. Pas in de jaren 90 zijn hieruit verder de houtbewerkings CNCmachines ontwikkeld.

De manier voor programmeringen is voor beide type machines gelijk en gebeurd in G-code. In de praktijk lijken de commando’s van de verschillende machines op elkaar, maar zijn programma’s niet uitwisselbaar.

Programmeren van dit soort machines wordt over het algemeen met behulp van CAD-CAM software gemaakt. In het CAD programma worden de tekeningen en ontwerpen gemaakt. Vaak wordt hiervoor Autocad gebruikt. In het CAM programma wordt de machine vertaling gemaakt.

 

Het resultaat is een programma welke door de machine zeer nauwkeurig kan worden uitgevoerd en worden herhaald bij seriematige productie.

Maatverschillen zijn vrijwel uitgesloten en zo voldoet ieder onderdeel aan dezelfde maatvoering.

 

Doordat de machines zijn uitgerust met automatische gereedschapswisselaars, kunnen verschillende bewerkingen automatisch na elkaar worden uitgevoerd.

In de wisselaars kunnen frezen, boren en zagen zitten.

Ondanks dat deze machines al geruime tijd op de markt zijn, hebben nog maar weinig bedrijven de overstap durven maken. Maar het is dan ook een zeer specialistische manier van houtbewerken, waarbij de programmeur de mogelijkheden van de machine moet beheersen en moet weten hoe hout bewerkt kan worden.

Wij bieden, juist voor de bedrijven die de overstap nog niet gezet hebben, de mogelijkheid van het benutten van een CNCmachine. Hiervoor hebben we een viertal CNCmachines tot onze beschikking.

Een SCM record 130 met een werkveld van 3100x1250mm en een maximale hoogte van 250mm. Deze machine is uitgerust met een 3assige besturing en geoptimaliseerd voor het opsnijden van plaatmateriaal doordat deze is uitgerust met een vlakke opspantafel.

 

Een SCM record 130TVm met een balkenopspantafel van 3100x1250mm, deze is zeer geschikt voor losse onderdelen op te spannen die rondom bewerkt moeten worden.

Deze machines kunnen alleen recht in het hout snijden

Een SCM record 100-actionline, voorzien van een vlakke tafel van 2600×1250, als uitbreiding om plaatmateriaal te kunnen snijden.

Een SCM record 110-prisma met een werkveld van 3050x1250mm. Maximale hoogte van 250mm. Deze machine is voorzien van een vijfassige besturing, die in staat is de meest complexe vormen uit te kunnen frezen. Schuine frezingen, gebogen lijstwerk, gekromde vlakken, vrijwel alle bewerkingen zijn mogelijk.

 

Deze machine kan onder elke willekeurige hoek in het hout snijden.